Všetci tréneri v rámci centra sú certifikovaní vo svojej oblasti. Bližšie informácie o tréneroch budú doplnené neskôr.