Všetkým prajem krásny týžden no a samozrejme od pondelku až do piatku sa vidíme 17:40 na tréningoch
2017-11-20 05:46:24
Horský beh pod zárubami Kondičné tréningové centrum P+P Partner na Jahodníku, sobota 16.12.2017 o 10.00 Usporiadateľ: P+P PARTNER a HOSPITALITY TRIATHLON TEAM Štart pretekov: Kondičné tréningové centrum P+P Partner na Jahodníku Prezentácia: ‐ 16.12.2017 od 8.00 hod. – 9.45 hod. ‐ najneskôr 15 minút pred štartom Trat pretekov: lesné cesty a chodníky Informácie: Patrik Partl, mail: patrik.partl@post.sk Aktuálne informácie: fb : P+P partner ​​​ fb : Horský beh pod Zárubami Kategórie : Muži - 11,6 km bez rozdielu veku Ženy - 11,6 km bez rozdielu veku Štartovné: Platba na mieste - 10 € Šatne, WC : v areáli kondičného tréningového centra P+P partner na Jahodníku Ceny: Absolútne poradie muži, ženy : 1. hodnotné ceny 2. hodnotné ceny 3. hodnotné ceny Časový harmonogram: Štart: 10.00 hod Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného pretekára. Meranie časov a výsledky: ​​ Meranie zabezpečuje firma Solarun Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na našej stránke Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom neoficiálnom čase. Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží SAZ a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz lekára určeného organizačným výborom podujatia. Akékoľvek sprevádzanie, resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom, sa považuje za nedovolenú pomoc Protesty: Protesty sa musia podať ústne rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Upozornenia pre pretekárov: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia. aktuálne informácie – fb: P+P Partner ​​​ fb: Horský beh na Záruby
2017-11-17 18:01:31
Ahoj všetci športuchtiví V nedeľu 19:11.2017 9:00 bude spinning s Veronikou 9:00 individuálne treningy s našimi trénermi 11:00 cvičenie SPS a DNS s Andrejom Horvatom a Paťom 18:00 spoločný trening s Veronikou a Ondrom ak sa sem do komentu napíšete aspoň 5
2017-11-16 14:40:24
Krásny deň Vám všetkým priatelia a 17:40 to znova odštartujeme tak pri tom nechybajte
2017-11-15 05:56:39
Nový týždeň nové výzvy ... zajtra ako obyčajne 17:40 začíname 🏋👊💪👍🏋
2017-11-13 17:23:13
Všetko čo naozaj chceš dokážeš tak 17:40 sme tu pre vás
2017-11-13 02:43:50